TORF OGRODNICZY kwaśny

TORF OGRODNICZY

kwaśny

  • W 100% naturalny i czysty biologicznie
  • Poprawia właściwości sorpcyjne i dostęp tlenu do korzeni, niezbędne do ich prawidłowego rozwoju
  • Odpowiedni do sadzenia roślin kwaśnolubnych i zakwaszania podłoża
  • Poprawia strukturę gleby wokół roślin

Opis

W 100% naturalny i czysty biologicznie

Reguluje stosunki powietrzno-wodne, a dzięki temu stwarza korzystne dla roślin środowisko glebowe

Poprawia właściwości sorpcyjne i dostęp tlenu do korzeni niezbędny do ich prawidłowego rozwoju

Obniża pH podłoża

Dostępne opakowania:
80 l

Zastosowanie

  • Do sadzenia roślin kwaśnolubnych
  • Do poprawy struktury gleby wokół roślin
  • Do zakwaszania podłoża

Dawkowanie

Torf ogrodniczy kwaśny należy stosować do uprawy roślin kwaśnolubnych mieszając z glebą macierzystą.

Dodatkowo doskonale nadaje się jako podłoże do uprawy borówki wysokiej (amerykańskiej).
Stymuluje jej owocowanie.

Może służyć do przygotowania podłoża ogrodniczego po dodaniu kredy w celu dostosowania pH do wymogów uprawianych roślin.
Nawożenie należy stosować odpowiednie dla gatunków uprawianych roślin.

Parametry produktu

Odczyn pH w H2O: 3,5–4,5

Instrukcja stosowania


Przy sadzeniu roślin kwaśnolubnych dodatek torfu regulować według właściwości podłoża i dostosować do potrzeb roślin.

Porady praktyczne

Dodany do podłoża wspomaga lepszy rozwój systemu korzeniowego roślin i pobierania składników pokarmowych.

Przed sadzeniem przygotować dołek znacznie większy niż bryła korzeniowa sadzonej rośliny.

Poprawia warunki termiczne podłoża.

Skład

Torf wysoki

Kup online
Do góry