PODŁOŻE do trawników

PODŁOŻE

do trawników

  • Zawiera wieloskładnikowy nawóz niezbędny do prawidłowego rozwoju trawy
  • Poprawia strukturę gleby
  • Ułatwia i przyspiesza wzrost i regenerację trawnika
  • Wpływa korzystnie na gęstość trawy i rozrost darni

Opis

Poprzez poprawę struktury gleby ułatwia warunki wzrostu lub regeneracji trawników

Wzbogacony o wieloskładnikowy nawóz zawierający niezbędne makro i mikroelementy do odżywiania roślin

Dzięki precyzyjnie opracowanemu składowi doskonale zatrzymuję wilgoć w podłożu, stwarzając optymalne
warunki wegetacji

Dostępne opakowania:
20 l 80 l

Zastosowanie

• Do zakładania nowych trawników

• Do regeneracji już istniejących trawników

Dawkowanie

Przed przystąpieniem do zakładania trawnika należy przekopać glebę szpadlem lub widłami.

Kolejnym krokiem jest dokładne oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń (kamienie, korzenie) oraz odchwaszczenie ręczne przy użyciu narzędzi ogrodniczych lub przy pomocy środków chemicznych.
Tak przygotowany teren wyrównujemy ugniatając butami lub walcem.

Ziemia powinna być ubita na tyle, aby nie robiły się zagłębienia przy chodzeniu po niej. Rozsypujemy równomierną warstwę Ziemi do trawników ok. 3-8 cm oraz grabimy. Zalecane jest ubicie powierzchni (butami lub wałem) oraz kilkunastodniowy odpoczynek, aby naturalnie osiadła.
Na tak przygotowane podłoże wysiewamy (ręcznie lub siewnikiem) wcześniej dobraną mieszankę nasion traw. Powierzchnię lekko zgrabić oraz uwałować. Powierzchnię dobrze zrosić wodą.

Parametry produktu

Odczyn pH w H2O: 5,4-6,8

Zasolenie: poniżej 2,0 g NaCl/l

Instrukcja stosowania


Przez etap kiełkowania należy dbać aby podłoże było wilgotne. Wysiew trawy można przeprowadzać od kwietnia do października.

Porady praktyczne

Jeżeli w miejscu zakładania trawnika rosną chwasty to zalecane jest przed rozpoczęciem prac zniszczyć je środkiem chemicznym np. Agrosar 360 SL wg zaleceń na etykiecie środka.

Ten zabieg pozwoli nam na uzyskanie ładnego trawnika, oraz usunie chwasty które konkurując z trawą mogą ją osłabiać lub niszczyć.

Po oczyszczeniu powierzchni można przystąpić do prac związanych z zakładaniem trawnika, według opisu zamieszczonego powyżej.

Kup online
Do góry