ABDICO® ochrona przeciwko owadom

ABDICO®

ochrona przeciwko owadom

 • Zwalcza mszyce, mączlika, miseczniki, wełnowce, wciornastki i inne owady
 • Działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie
 • Zabezpiecza rośliny przed wtórnymi nalotami szkodników nawet przez 21 dni
 • Odporny na zmienne warunki atmosferyczne - opad deszczu nie zmywa środka
 • Zwalcza również owady, które nie zostały bezpośrednio opryskane

Opis

ABDICO jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania mszyc i innych owadów ssących w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych w mieszkaniach oraz roślin ozdobnych uprawianych w ogrodach przydomowych, na działkach rekreacyjnych, terenie otwartym (w gruncie) lub pod osłonami (szklarnie, tunele i rozsadniki przydomowe) i niektórych roślin warzywnych.

Dostępne opakowania:
25 ml 100 ml

Zastosowanie

ABDICO jest środkiem zwalczającym mączlika, mszyce oraz wiele innych szkodliwych owadów ssących takich jak miseczniki, wełnowce, ponadto znacząco ogranicza występowanie wciornastków.

Środek działa szybko - rezultaty widoczne są w 24 godziny.

Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

Działanie systemiczne oznacza, iż preparat jest szybko pobierany przez zielone części roślin i jest przemieszczany wraz z sokami w całej roślinie. Owady żywiąc się sokami rośliny giną nawet, jeśli nie zostały bezpośrednio opryskane. Opady deszczu nie zmywają środka z powierzchni roślin. Skutkuje to dłuższą ochroną przed mszycami niż w przypadku opryskiwania środkami o innym sposobie działania.

Środek zabezpiecza rośliny przed wtórnymi nalotami mszyc przez okres do 21 dni. Preparat zabezpiecza całą roślinę łącznie z jej nowymi przyrostami.

Dawkowanie

Domowe rośliny ozdobne, kwitnące rośliny ozdobne i krzewy ozdobne w ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych (uprawa w gruncie i pod osłonami)
Mączlik szklarniowy, mszyce, miseczniki, tarczniki, wełnowce, wciornastki

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,0% (10 ml środka w 1 l wody)

Pomidor (uprawa pod osłonami)
Maczlik szklarniowy

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,0% (10 ml środka w 1 l wody)

Papryka, bakłażan (uprawa pod osłonami)
Mszyce

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1,0% (10 ml środka w 1 l wody)

Okres stosowania

Wewnątrz pomieszczeń można stosować cały rok.

Na zewnątrz stosować:

 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII

Instrukcja stosowania


Domowe rośliny ozdobne, kwitnące rośliny ozdobne i krzewy ozdobne w ogrodach przydomowych i na działkach rekreacyjnych (uprawa w gruncie i pod osłonami)
Mączlik szklarniowy, mszyce, miseczniki, tarczniki, wełnowce, wciornastki

Rośliny opryskiwać z chwilą pojawienia się szkodników lub pierwszych symptomów ich obecności. Jeśli to konieczne zabieg powtórzyć po 14-21 dniach. Zalecane jest wykonanie zabiegu wcześnie rano lub wieczorem. Na zewnątrz stosować od kwietnia do końca września. Wewnątrz pomieszczeń można stosować cały rok.

Maksymalna liczba zabiegów w ciągu roku: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-21 dni
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.Pomidor (uprawa pod osłonami) 
Maczlik szklarniowy

Papryka, bakłażan (uprawa pod osłonami) 
Mszyce

Maksymalna liczba zabiegów w ciągu roku: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Termin stosowania:
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych oznak obecności szkodników. Jeśli to konieczne można zabieg powtórzyć po 10 dniach.
Środek najlepiej stosować wcześnie rano lub wczesnym wieczorem, należy unikać bezpośredniego nasłonecznieniaRośliny opryskiwać tak, aby cieczą użytkową dokładnie pokryć całą roślinę unikając spływania kropel z liści.
Nie opryskiwać roślin podczas silnego wiatru, w pełnym słońcu, podczas suszy i przymrozków.

Po opryskiwaniu odczekać aż rośliny dokładnie obeschną zanim prowadzone będą prace pielęgnacyjne.


Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na ostrzeżenia o rodzajach zagrożeń i przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Porady praktyczne

Przed zastosowaniem środka na większą lub szczególnie cenną kolekcję roślin ozdobnych wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 4 tygodni nie wystąpiły uszkodzenia roślin

Uwaga!

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

Skład

Acetamipryd 5g/l (0,5%)

Kup online
Do góry