NAWÓZ do borówek

NAWÓZ

do borówek

  • Obniża pH podłoża, zapewniając odpowiednią kwasowość gleby dla borówki
  • Zapewnia obfite owocowanie
  • Podnosi odporność borówki na choroby grzybowe i suszę
  • Zbilansowany skład nawozu wspomaga wzrost i rozwój borówki

Opis

ZIEMOVIT Nawóz do borówek jest wieloskładnikowym, mineralnym nawozem doglebowym, przeznaczonym do zasilania krzewów borówki amerykańskiej w pierwszym roku i w dalszych latach uprawy. Szczególną zaletą nawozu do borówek jest zdolność zakwaszania gleby, co wyraźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin wymagających stanowiska o niskim odczynie podłoża. Rośliny uprawiane w podłożu o zbyt wysokim odczynie charakteryzują się małymi przyrostami oraz przedwczesnym żółknięciem i opadaniem liści. Stosowanie nawozu zwiększa owocowanie krzewów.

Dostępne opakowania:
1 kg 2,5 kg

Zastosowanie

Nawożenie borówek

Dawkowanie

  • Przy sadzeniu roślin 20–40 g/ roślinę.
  • Nawożenie roślin rosnących najlepiej wykonać trzykrotnie w sezonie wegetacyjnym. Jednorazowa dawka nawozu 20–35 g/krzew zależnie od jego wielkości

Parametry produktu

NAWÓZ WE, TYP: NPK 9,5 : 5 : 10, Mg, S 5 : 27

z borem (B), miedzią (Cu), manganem (Mn), molibdenem (Mo), cynkiem (Zn)

Porady praktyczne

W przypadku rozsypania zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Powstały roztwór zużyć do nawożenia. Nie spożywać. W przypadku spożycia skontaktować się z lekarzem. W przypadku zanieczyszczenia oczu – przepłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Przestrzegać zasad higieny. 

Skład

azot całkowity (N) w formie amonowej

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie w formie siarczanów

tlenek magnezu (MgO) całkowity

trójtlenek siarki (SO3) całkowity

bor (B) całkowity w postaci kwasu borowego

miedź (Cu) całkowita w postaci siarczanów

mangan (Mn) całkowity w postaci siarczanów

molibden (Mo) całkowity w postaci soli amonowej

cynk (Zn) całkowity w postaci siarczanów

Kup online
Do góry