POGODA NAS NIE ROZPIESZCZA

Pora zabrać się do pierwszych wiosennych prac w ogrodzie

Choć zima już za nami, pogoda nadal nas nie rozpieszcza – typowe w „marcu jak w garncu”. Pora zabrać się do pierwszych wiosennych prac w ogrodzie.

Będziesz potrzebować...

Przyroda wznowiła wegetację po zimie mniej więcej w pierwszej dekadzie lutego. Spowodowane to było dodatnimi temperaturami w dzień, które dały roślinom jasny sygnał do wzrostu. Pełnie kwitnienia przebiśniegów mogliśmy już zaobserwować ok. 15 lutego. Dodatnie temperatury, które w dzień utrzymywały się przed dłuższy czas, spowodowały wschody i rozpoczęcie kwitnienia kolejnych krokusów oraz cebulicy syberyjskiej.

Osłoniętych od wiatru i szybko nagrzewających się miejscach intensywnie zaczęły wschodzić i rozwijać się hiacynty. Na niektórych roślinach widoczne są już schowane pomiędzy liśćmi pąki kwiatowe. Równocześnie na ogrodzie zaobserwowaliśmy pojawienie się liści innych roślin cebulowych – tulipanów. Rośliny rozwijające się przedwiośniem i wiosną cieszą oko ogrodników, ponieważ są zapowiedzią pięknych wiosenny kwiatów cebulowych oraz jasnym sygnałem do rozpoczęcia „pełną parą” wszystkich prac porządkowych w naszym ogrodzie.

Niska temperatura

Dotychczas w dzień mieliśmy temperaturę dodatnią sięgającą kilku stopni, a w pełnym słońcu nawet 10ᵒC, z drugiej strony temperatura w godzinach wczesnorannych może spaść nawet do -2ᵒC – rośliny rano pokryte dość grubą warstwą szronu. Często takiej pogodzie towarzyszą silne wiatry, które dodatkowo obniżają temperaturę odczuwalną dla roślin.  Szybko rosnące rośliny i pojawiające się pąki są szczególnie wrażliwe na wahania temperatur pomiędzy dniem a nocą. W warunkach braku okrywy śnieżnej i braku wilgoci rośliny szczególnie narażone są na wymarznięcia – zwłaszcza pąków kwiatowych, które z czasem wyniesione są z okrywy liści.

Obserwuj rośliny

Stosunkowo wysoka temperatura odczuwalna jak na tą porę roku zachęcała do rozpoczęcia większości prac porządkowych w naszym ogrodzie. Niestety, ze względu na znaczne nocne spadki temperatur musieliśmy część prac przełożyć na później. W takiej sytuacji cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów owocowych należy przesunąć w czasie tak, aby nocne przymrozki nie uszkodziły świeżo przyciętych gałęzi.

Można natomiast było zająć się trawnikami, ponieważ trawa obsychała w dzień – wygrabić obumarłe części trawy i rozsiać nawóz, który będzie źródłem składników pokarmowych dla trawy, natomiast zwalczanie chwastów będziemy musieli przełożyć na inny termin. W związku z wysokimi temperaturami w dzień, w miejscach osłoniętych i blisko domów, możemy rozpocząć ściąganie osłon zimowych z roślin. Taką decyzję powinniśmy podjąć indywidualnie, obserwując nasze rośliny.

Według długoterminowej prognozy pogody pod koniec marca, w znacznej części kraju, czas rannych przymrozków mamy już za sobą, dlatego warto rozważyć wykonanie cięć pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach owocowych oraz niektórych roślinach ozdobnych.

Po przycięciu roślin zalecamy wykonać nawożenie nawozami z serii ZIEMOVIT odpowiednio dobranymi dla danej rośliny. Nawóz możemy rozsiać też na trawnik, jeżeli udało nam się wcześniej wygrabić obumarłe części trawy. Prawdopodobnie podczas pierwszych prac w ogrodzie rzadko będzie nam towarzyszyło słońce, a na głowę może padać deszcz, warto więc wcześniej zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt i strój.

Zobacz również

Do góry